menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Pandemia COVID 19 zmieniła rzeczywistość nieodwracalnie, również tę medyczną. Nagła pandemia COVID-19 i jej dynamika w 2020 r. przyspieszyły w wielu krajach wdrażanie technik pozaustrojowych, dedykowanych leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej. W wybranej grupie pacjentów w stanie krytycznym, wentylowanych mechanicznie i wymagających przedłużonego wsparcia technikami pozaustrojowymi żylno-żylnego ECMO – zgodnie z danymi ELSO (Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych) uzyskano przeżycie na poziomie 50%. Liczba ośrodków akredytowanych przy ELSO i realizujących techniki pozaustrojowe, po raz pierwszy przekroczyła 1000 na świecie (w 2019 niewiele ponad 700). Szybki rozwój zespołów zajmujących się leczeniem pacjentów z krytyczną niewydolnością oddechową oraz rosnąca liczba urządzeń pozaustrojowych na stałe zagościła w obszarach nowoczesnej intensywnej terapii, również w Polsce.

Zapraszamy do uczestnictwa w przedsięwzięciu „ECMO WYZWANIA 2022 – Krajobraz po COVID-19” w Poznaniu w dniu 21 października 2022 roku. Nadrzędnym celem będzie prezentacja sposobów wdrażania technik pozaustrojowych w nowych ośrodkach w Polsce jak i tych rozwijanych w ośrodkach już doświadczonych oraz prezentacja wyników stosowania ECMO w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Nie mniej ważnym zagadnieniem będzie ocena rzeczywistości postpandemicznej oraz możliwości wykorzystania stworzonego potencjału sprzętowego i zespołowego w kraju, a poświęconego technikom pozaustrojowym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Past-President ELSO – Mark Ogino oraz Past-President EuroELSO – Jan Belohlavek.

W dniu 22 października zapraszamy na sesje warsztatowe poświęcone technikom VA ECMO w rozszerzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej – ECPR.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. Marek Jemielity
Dr Marcin Ligowski
Dr Marek Dąbrowski
Dr Mateusz Puślecki

infarma
infarma

Patronat medialny

logo Prehospital blog
aktualizacja: 2022-10-05